De Nieuwsbrief

Vier keer per jaar verschijnt “De Nieuwsbrief” met daarin alle wetenswaardigheden van de afdeling Nivon Enschede en omstreken.

De Nieuwsbrief wordt verspreid onder alle leden van de afdeling Nivon Enschede en belangstellenden.

U kunt ook een advertentie plaatsen in ons afdelingsblad. Dat kan door contact op te nemen met de redacteur Bert van Eekelen 053-4333162, wavebouwhuis@home.nl

Kosten: € 80,- per pagina, € 45,- per halve pagina.

Oude Nieuwsbrieven krijgt u op verzoek toegezonden per e-mail.

De eerstvolgende Nieuwsbrief voor maart t/m juni 2020 verschijnt medio maart 2020.

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief graag aanleveren vóór 15 februari 2020.

Bezoek tevens de website Nivon.nl of de facebookpagina van nivon-enschede.