De Nieuwsbrief

Drie keer per jaar verschijnt “De Nieuwsbrief” met daarin alle wetenswaardigheden van de afdeling Nivon Enschede en omstreken.

De Nieuwsbrief wordt verspreid onder alle leden van de afdeling Nivon Enschede en belangstellenden.

U kunt ook een advertentie plaatsen in ons afdelingsblad. Dat kan door contact op te nemen met de redacteur Bert van Eekelen 053-4333162, wavebouwhuis@home.nl

Kosten: € 80,- per pagina, € 45,- per halve pagina.

Oude Nieuwsbrieven krijgt u op verzoek toegezonden per e-mail.

De eerstvolgende Nieuwsbrief voor april, mei en juni verschijnt voor 1 april 2019.

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief graag aanleveren vóór 10 maart 2019.