Aanpassing prijzen – deelname aan cursussen en lessen.

Het afdelingsbestuur Nivon natuurvrienden Enschede heeft besloten dat alle deelnemers aan cursussen en lessen met ingang van 1 januari 2023 allemaal een zelfde eenduidige financiële bijdrage gaan betalen. Het betekent dat leden voortaan voor tien lessen €55,- en/of voor twintig lessen €110,- betalen. Niet leden betalen voor tien lessen €70,- en/of voor twintig lessen €140,-

Een uitzondering wordt gemaakt voor deelnemers aan Yoga lessen. Zij betalen als lid €6,- of niet lid €8,- per les. Dit in verband met de energieprijzen / warmte in de grote zaal.

In het cursusgeld zit vanaf 1 januari 2023 een vergoeding van het gebruik van koffie/thee.

Mocht een les niet doorgaan vanwege afwezigheid of ziekte van de docent, dan wordt de cursusduur verlengd met een of meer lessen omdat deelnemers recht hebben op het aantal lessen (10/20)

Wanneer een deelnemer een of meer keren niet kan door ziekte / vakantie of ander soortige absentie dan geldt geen recht op restitutie.

Om deel te kunnen nemen aan een cursus dient voorafgaand aan de cursus de cursusprijs in zijn geheel te worden betaald.

De eerste lesdag van een deelnemer is een kennismaking les. Als een deelnemer na het volgen van de eerste les besluit te stoppen, dan hoeft die proefles niet te worden vergoed. Blijft een deelnemer aan een cursus ook de volgende lessen volgen, dan dient vóór de tweede les de vereiste bijdrage voor het aantal te volgen lessen te worden betaald door het bedrag over te maken op het rekeningnummer NL34INGB0000818767 t.n.v. Nivon afd. Enschede, met vermelding van: de gevolgde cursus

Voorbeeld 1: U volgt wekelijks teken / schilderles onder leiding van Willy Volkering. U dient in januari ’23 voor de eerste 10 weken / lessen een bedrag van €55,- / €70,- over te maken op het rekeningnummer NL34INGB0000818767 t.n.v. Nivon afd. Enschede, met vermelding van: tekenen dinsdag (of vrijdag)

Voorbeeld 2: U volgt wekelijks Engelse conversatie lessen onder leiding van Antoinette Guilding. U heeft in 2022 al een deel van het pakket van 20 lessen gevolgd. De eerste maand van 2023 hoeft u geen (extra) bijdrage over te maken. U heeft namelijk al voor twintig lessen betaald. Mochten er 10 -of 20 lessen in 2023 als vervolg op de lopende cursus worden verlengd, dan wordt opnieuw een bijdrage van u verwacht. U ontvangt daarover bericht op de 1e cursusdag / per e-mail.

Noot: van u als deelnemer / docent wordt verwacht dat u samen nauwgezet bijhoudt hoeveel lessen u aanwezig bent. De docent noteert daarom wekelijks uw aanwezigheid en geeft bij de 1e les en na 10/20 lessen door wie de cursus volgen / hebben gevolgd. Informatie over de betalingen van cursusgelden kunt u verkrijgen bij de penningmeester John Andriessen, bereikbaar via e-mail pm.enschede@nivon.nl

Comments are closed.