Bestuursuitbreiding

De A.L.V. (algemene ledenvergadering) op 21/4/’22 werd goed bezocht. Door de aanwezigheid van veel jubilarissen was het extra druk en werd het ook na afloop gezellig. Tijdens de vergadering werd Herman Rotting als bestuurslid verkozen en met algemene instemming benoemd tot secretaris. Tevens stelde Klaas Lantinga zich beschikbaar als ‘bijzitter’.  Met de benoeming van Herman tot secretaris en het afdelingsbestuur bestaat het bestuur nu uit vier mannelijke leden. Graag zien we daarbij nog tenminste één vrouw die zich voor een periode van drie jaar wil binden aan bestuurlijke werkzaamheden. Informatie over en aanmelding bij kan via info@nivon-enschede.nl

Comments are closed.