De Nieuwsbrief

Drie à vier keer per jaar verschijnt “De Nieuwsbrief” met daarin alle wetenswaardigheden van de afdeling Nivon Enschede en omstreken.

De Nieuwsbrief wordt verspreid onder alle leden van de afdeling Nivon Enschede en belangstellenden. Leden waarvan het email adres bij ons bekend is, ontvangen de nieuwsbrief digitaal.

U kunt een advertentie plaatsen in ons afdelingsblad. Dat kan door contact op te nemen met de redacteur Bert van Eekelen 06 – 51441149, info@nivon-enschede.nl  Kosten: € 80,- per pagina, € 45,- per halve pagina.

Oude Nieuwsbrieven krijgt u op verzoek toegezonden per e-mail.

De eerstvolgende Nieuwsbrief voor april t/m juni 2023 verschijnt eind maart 2023.

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief graag aanleveren vóór 10 maart 2023.

Bezoek tevens de website Nivon.nl of de facebookpagina van nivon-enschede.

Wil je onze nieuwste nieuwsbrief hier lezen, dat kan via deze link   

Deze link   verwijst naar de vorige nieuwsbrief.

Oudere nieuwsbrieven vind je hier via deze link , link of deze link  voor het na het lezen van de nieuwsbrief dien je bovenaan links naast de ‘zoekbalk’ het pijltje naar links te klikken, waarna je terugkeert op de website.