Verdere informatie

Stichting tot Beheer van het Nivon-Gebouw

 • RSIN                                        007741352
 • Rechtsvorm                            Stichting
 • Statutaire naam                     Stichting tot Beheer van het Nivon-Gebouw
 • Statutaire zetel                         Enschede
 • Correspondentie                       Bouwhuishorst 12, 7531 EX Enschede
 • Telefoonnummer                       06 – 51441149
 • E-mailadres                              info@nivon-enschede.nl
 • Datum akte van oprichting         14-08-1984
 • Activiteiten                               SIB-code: 6832 – Beheer van onroerend goed Beheren van het Nivon-gebouw
 • Kamer van Koophandelnummer 41029025
 • Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Oost Nederland
 • ANBI – Wij zijn als stichting een algemeen nut beogende instelling.

Geldmiddelen

 • Vrijwillige bijdragen
 • hetgeen de stichting bij erfenis, legaat of schenking mocht verkrijgen
 • subsidies en bijdragen
 • opbrengsten van beleggingen
 • andere voorziene inkomsten

Het financieel overzicht van 2019 kan hier  gedownload worden. Een Excel bestand wordt via de link op een nieuwe bladzijde weergegeven.

Samenstelling Stichtingsbestuur

 • Hans Kits – penningmeester
 • Bert van Eekelen – voorzitter
 • Herbert Boerendonk – lid Centraal Bestuur Nivon
 • vacature – bestuurslid
 • aspirant lid