Nivon kraam bemensen

Heb je tijd om te helpen bij het bemensen van een Nivon ‘marktkraam’ op zondag, 4 juni 2023 tussen 10.00 uur en 16.00 uur geef je dan op via info@nivon-enschede.nl We willen dan met een aantal mensen het Nivon, met name Nivon natuurvrienden Enschede, promoten tijdens een door de Natuur en Vogelwerkgroep ‘De Grutto’ uit Weerselo georganiseerde bijeenkomst bij ’t Stift te Weerselo. Het bestuur zorgt voor voldoende werving en promotie materiaal, zodat we een kraam kunnen ‘aankleden’. Verder wordt van je verwacht enthousiast over het Nivon te kunnen spreken met bezoekers van de natuur en belevingsmarkt. Er zijn als ‘werver / promotor’ geen kosten aan verbonden. De reiskosten zijn declarabel.

Aanpassing prijzen – deelname aan cursussen en lessen.

Het afdelingsbestuur Nivon natuurvrienden Enschede heeft besloten dat alle deelnemers aan cursussen en lessen met ingang van 1 januari 2023 allemaal een zelfde eenduidige financiële bijdrage gaan betalen. Het betekent dat leden voortaan voor tien lessen €55,- en/of voor twintig lessen €110,- betalen. Niet leden betalen voor tien lessen €70,- en/of voor twintig lessen €140,-

Een uitzondering wordt gemaakt voor deelnemers aan Yoga lessen. Zij betalen als lid €6,- of niet lid €8,- per les. Dit in verband met de energieprijzen / warmte in de grote zaal.

In het cursusgeld zit vanaf 1 januari 2023 een vergoeding van het gebruik van koffie/thee.

Mocht een les niet doorgaan vanwege afwezigheid of ziekte van de docent, dan wordt de cursusduur verlengd met een of meer lessen omdat deelnemers recht hebben op het aantal lessen (10/20)

Wanneer een deelnemer een of meer keren niet kan door ziekte / vakantie of ander soortige absentie dan geldt geen recht op restitutie.

Om deel te kunnen nemen aan een cursus dient voorafgaand aan de cursus de cursusprijs in zijn geheel te worden betaald.

De eerste lesdag van een deelnemer is een kennismaking les. Als een deelnemer na het volgen van de eerste les besluit te stoppen, dan hoeft die proefles niet te worden vergoed. Blijft een deelnemer aan een cursus ook de volgende lessen volgen, dan dient vóór de tweede les de vereiste bijdrage voor het aantal te volgen lessen te worden betaald door het bedrag over te maken op het rekeningnummer NL34INGB0000818767 t.n.v. Nivon afd. Enschede, met vermelding van: de gevolgde cursus

Voorbeeld 1: U volgt wekelijks teken / schilderles onder leiding van Willy Volkering. U dient in januari ’23 voor de eerste 10 weken / lessen een bedrag van €55,- / €70,- over te maken op het rekeningnummer NL34INGB0000818767 t.n.v. Nivon afd. Enschede, met vermelding van: tekenen dinsdag (of vrijdag)

Voorbeeld 2: U volgt wekelijks Engelse conversatie lessen onder leiding van Antoinette Guilding. U heeft in 2022 al een deel van het pakket van 20 lessen gevolgd. De eerste maand van 2023 hoeft u geen (extra) bijdrage over te maken. U heeft namelijk al voor twintig lessen betaald. Mochten er 10 -of 20 lessen in 2023 als vervolg op de lopende cursus worden verlengd, dan wordt opnieuw een bijdrage van u verwacht. U ontvangt daarover bericht op de 1e cursusdag / per e-mail.

Noot: van u als deelnemer / docent wordt verwacht dat u samen nauwgezet bijhoudt hoeveel lessen u aanwezig bent. De docent noteert daarom wekelijks uw aanwezigheid en geeft bij de 1e les en na 10/20 lessen door wie de cursus volgen / hebben gevolgd. Informatie over de betalingen van cursusgelden kunt u verkrijgen bij de penningmeester John Andriessen, bereikbaar via e-mail pm.enschede@nivon.nl

Werkzaamheden bij het Nivon gebouw

Komende periode wordt gewerkt aan de schade die ten gevolge van de voorjaarsstorm is ontstaan aan de garagemuur van aanpandige garageboxen die in eigendom toebehoren aan dhr. Witbreuk. De muur zal opnieuw moeten worden opgetrokken op mogelijk nieuwe fundering. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een professioneel bedrijf. Daarvoor is het noodzakelijk de mooie hoge coniferen geheel te verwijderen. Jammer genoeg kunnen we niet anders.

Bestuursuitbreiding

De A.L.V. (algemene ledenvergadering) op 21/4/’22 werd goed bezocht. Door de aanwezigheid van veel jubilarissen was het extra druk en werd het ook na afloop gezellig. Tijdens de vergadering werd Herman Rotting als bestuurslid verkozen en met algemene instemming benoemd tot secretaris. Tevens stelde Klaas Lantinga zich beschikbaar als ‘bijzitter’.  Met de benoeming van Herman tot secretaris en het afdelingsbestuur bestaat het bestuur nu uit vier mannelijke leden. Graag zien we daarbij nog tenminste één vrouw die zich voor een periode van drie jaar wil binden aan bestuurlijke werkzaamheden. Informatie over en aanmelding bij kan via info@nivon-enschede.nl

Busreis regio Nivon Twente

We gaan het voorjaar ’23 weer op pad. Waarheen is op dit moment nog niet bekend. Maar als je erbij wilt zijn. Aanmelden bij info@nivon-enschede.nl

Na aanmelding het geld overmaken op  IBAN NL23TRIO 0198080026 tnv Nivon Regio Twente.

Bestuurders nodig – noodzakelijk!

We zijn op zoek naar doeners of denkers, gewoon iemand die af en toe wil helpen. Om een vereniging als Nivon natuurvrienden Enschede draaiende te houden hebben we een klein bestuur. Maar volgens de Statuten moeten er minimaal vijf en eigenlijk zeven bestuursleden het bestuur vormen.

We hebben één of twee enthousiaste mensen erbij nodig. Dat maakt het overleggen en taken verdelen leuker. Je hebt helemaal gelijk, als je denkt dat wanneer je ergens aan bindt, dit ook inhoud dat je aan het werk moet. Dat klopt. Maar het vrijwilligerswerk brengt zoveel meer mee.

Informeer voordat je je beschikbaar stelt via info@nivon-enschede.nl naar de werkzaamheden. We vergaderen 9 keer per jaar. De tijd die je wekelijks voor ons bezig bent is echt maar enkele uren.