Werkzaamheden bij het Nivon gebouw

Komende periode wordt gewerkt aan de schade die ten gevolge van de voorjaarsstorm is ontstaan aan de garagemuur van aanpandige garageboxen die in eigendom toebehoren aan dhr. Witbreuk. De muur zal opnieuw moeten worden opgetrokken op mogelijk nieuwe fundering. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een professioneel bedrijf. Daarvoor is het noodzakelijk de mooie hoge coniferen geheel te verwijderen. Jammer genoeg kunnen we niet anders.

Bestuursuitbreiding

De A.L.V. (algemene ledenvergadering) op 21/4/’22 werd goed bezocht. Door de aanwezigheid van veel jubilarissen was het extra druk en werd het ook na afloop gezellig. Tijdens de vergadering werd Herman Rotting als bestuurslid verkozen en met algemene instemming benoemd tot secretaris. Tevens stelde Klaas Lantinga zich beschikbaar als ‘bijzitter’.  Met de benoeming van Herman tot secretaris en het afdelingsbestuur bestaat het bestuur nu uit vier mannelijke leden. Graag zien we daarbij nog tenminste één vrouw die zich voor een periode van drie jaar wil binden aan bestuurlijke werkzaamheden. Informatie over en aanmelding bij kan via info@nivon-enschede.nl

Bestuurders nodig – noodzakelijk!

We zijn op zoek naar doeners of denkers, gewoon iemand die af en toe wil helpen. Om een vereniging als Nivon natuurvrienden Enschede draaiende te houden hebben we een klein bestuur. Maar volgens de Statuten moeten er minimaal vijf en eigenlijk zeven bestuursleden het bestuur vormen.

We hebben tot nu toe ons kunnen redden. Maar één of twee enthousiaste mensen erbij maakt het overleggen en taken verdelen leuker. Je hebt helemaal gelijk, als je denkt dat wanneer je ergens aan bindt, dit ook inhoud dat je aan het werk moet. Dat klopt.

Maar het vrijwilligerswerk brengt zoveel meer mee.

Informeer voordat je je beschikbaar stelt via info@nivon-enschede.nl naar de werkzaamheden. We vergaderen 9 keer per jaar. De tijd die je wekelijks voor ons bezig bent is echt maar enkele uren.